Senarai Jawatan Yang Ditawarkan


Kumpulan Pengurusan dan Professional

No.   Nama Jawatan Gred Kekosongan Gaji Matrix
Tiada Jawatan Ditawarkan!

Kumpulan Pelaksana I

No.   Nama Jawatan Gred Kekosongan Gaji Matrix
1 PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29  U29 1 (Min) RM1,797.00 - (Maks) RM5,753.00
2 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29  U29 1 (Min) RM1,797.00 - (Maks) RM5,753.00
3 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED FA29  FA29 12 (Min) RM1,549.00 - (Maks) RM5,684.00
4 PENOLONG PEGAWAI VETERINAR GRED G29  G29 1 (Min) RM1,494.00 - (Maks) RM5,674.00

Kumpulan Pelaksana II

No.   Nama Jawatan Gred Kekosongan Gaji Matrix
Tiada Jawatan Ditawarkan!

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memohon jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk Sijil Pelajaran Malaysia perlu memiliki sekurang-kurangnya keputusan berikut:

a) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau
b) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan
c) Memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Cara-cara memohon

  • Calon-calon yang berminat adalah dikehendaki membuat permohonan secara 'online'. Sila layari laman web http://ejobs.ums.edu.my.
  • Pemohon-pemohon yang disenarai pendek akan dijemput ke sesi pemilihan bagi tujuan untuk menentukan kesesuaian mereka dengan jawatan yang dipohon.
  • Sekiranya permohonan tidak dijawab dalam masa 2 (dua) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.
  • Tarikh Tutup Permohonan: lima belas (15) hari dari tarikh iklan.