Senarai Jawatan Yang Ditawarkan


Kumpulan Pengurusan dan Professional

No.   Nama Jawatan Gred Kekosongan Gaji Matrix
1 PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN GRED C41 C41 2 (Min) RM1,940.00 - (Maks) RM8,720.00
2 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C41 C41 1 (Min) RM1,940.00 (Maks) RM8,720.00
3 PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43/44/UD47/48/UD51/52/UD53/54 UD41 1 (Min) RM2,260.00 (Maks) RM8,756.00
4 PEGAWAI FARMASI GRED U41 U41 1 (Min) RM2,260.00 (Maks) RM8,756.00
5 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41 Q41 3 (Min) RM2,146.00 (Maks) RM8,718.00

Kumpulan Pelaksana I

No.   Nama Jawatan Gred Kekosongan Gaji Matrix
1 JURU X-RAY GRED U29  U29 1 (Min) RM1,312.00 (Maks) RM5,173.00
2 PENOLONG PEGAWAI LAUT GRED A29  A29 1 (Min) RM1,685.00 (Maks) RM5,127.00
3 PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN GRED S27  S27 1 (Min) RM1,362.00 (Maks) RM5,092.00
4 PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H17  H17 2 (Min) RM953.00 (Maks) RM3,490.00
5 PEMBANTU LAUT GRED A17  A17 1 (Min) RM938.00 (Maks) RM3,406.00

Kumpulan Pelaksana II

No.   Nama Jawatan Gred Kekosongan Gaji Matrix
1 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 U11 1 (Min) RM953.00 (Maks) RM3,490.00

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memohon jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk Sijil Pelajaran Malaysia perlu memiliki sekurang-kurangnya keputusan berikut:

a) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau
b) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan
c) Memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Nota : Syarat-syarat di atas dikecualikan kepada bekas anggota polis atau tentera yang SEKURANG-KURANGNYA berpangkat Koperal dan ke atas yang memohon jawatan tersebut:

i) Pembantu Keselamatan Gred KP17
ii) Pembantu Pertahanan Awam Gred KP17
iii) Pembantu Kesatria Gred S17
iv) Pembantu Penguatkuasa Gred N17

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan bagi jawatan yang disebutkan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Cara-cara memohon

  • Calon-calon yang berminat adalah dikehendaki membuat permohonan secara 'online'. Sila layari laman web http://ejobs.ums.edu.my.
  • Pemohon-pemohon yang disenarai pendek akan dijemput ke sesi pemilihan bagi tujuan untuk menentukan kesesuaian mereka dengan jawatan yang dipohon.
  • Sekiranya permohonan tidak dijawab dalam masa 2 (dua) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.
  • Tarikh Tutup Permohonan: lima belas (15) hari dari tarikh iklan.