Reset Katalaluan

Sila masukkan No.Kad Pengenalan yang telah didaftarkan. Kata laluan baru sementara akan dijana secara automatik dan akan dihantar
ke emel anda. Sila gunakan kata laluan baru sementara itu untuk log masuk dan tetapkan kata laluan baru yang diingini untuk akaun anda.

No.kad Pengenalan  Contoh : 8408131256XX


Log Masuk Sistem